Aby byly informační technologie užitečné a bezpečné

Informační technologie jsou v rostoucí míře přirozenou součástí lidského života. K tomu, aby „všechny ty internety“ byly člověku k užitku spíše než ke škodě, se postupně rozvíjí i zvláštní oblast práva, které se na Právnické fakultě MUNI dlouhodobě věnuje Ústav práva a technologií.

Vedle právní regulace informačních technologií se toto pracoviště pod vedením Radima Polčáka zabývá také výzkumem a výukou v oblasti pokročilých nástrojů, které usnadňují práci samotným právníkům, tedy právních informačních systémů, systémů pro zpracování právních dokumentů a podobně.

Mezi nejžhavější témata poslední doby patří kyberbezpečnost. Ústav práva a technologií stál u vzniku první ucelené evropské právní úpravy (a jedné z prvních komplexních úprav ve svobodném světě), kterou byl český zákon o kybernetické bezpečnosti účinný od roku 2015. Architekturu českého zákona později převzala i evropská směrnice o síťové bezpečnosti a různými jeho součástmi se nyní inspirují ostatní státy uvnitř i mimo Evropskou unii.

Postavení Masarykovy univerzity v první evropské lize dokládají i úspěchy dalších špičkových pracovišť působících na Fakultě informatiky MUNI nebo Ústavu výpočetní techniky MUNI, s nimiž ústav práva a technologií spolupracuje v unikátním univerzitním centru excelence C4E a kompetenčním centru NC3.

Další aktuální téma je ochrana soukromí a osobních údajů, duševní vlastnictví, e-government a e-justice, elektronické právní jednání, kyberkriminalita nebo nově otázka právní regulace vývoje a nasazení autonomních systémů (tzv. umělé inteligence).

Rychlý technologický rozvoj v těchto a dalších oblastech práva informačních technologií logicky vede i k poptávce pro kvalitních právních řešeních. Díky tomu, že se na Masarykově univerzitě v této oblasti tradičně daří spojovat právní výzkumnou agendu s oborem informačních technologií, je o výsledky zdejšího výzkumu trvalý zájem ze strany českých vládních a bezpečnostních orgánů i v soukromém sektoru nebo v různých institucích EU nebo OSN.