Bioskop: Líheň mladých vědců

Podívat se zblízka, z čeho se skládá buňka, získat vlastní DNA, odhalit klamavé potraviny a také se podívat do laboratoře a na univerzitu. Nejen školáci mají už pět let možnost vyzkoušet si a zjistit ještě mnohem víc ve vědeckém výukovém centru Bioskop, které funguje v bohunickém univerzitním kampusu.

Za vznikem centra stála snaha přitáhnout děti a mladé lidi ke studiu přírodovědných oborů a seznámit je s prací vědců. Původně nabízel Bioskop žákům základních a středních škol šest kurzů z oblasti biologie a chemie, dnes si mohou školy či studenti vybírat z 59 tematických hodin, které se nově věnují třeba i genetice, botanice, chemii nebo paleontologii. Vedle standardních kurzů centrum pořádá i pravidelné kroužky nebo letní školy.

U talentovaných studentů, kteří mají zájem o vědu, jde pak ještě dál a pomáhá jim hledat vedoucí prací v rámci středoškolské odborné činnosti. Bioskopem tak prošla řada mladých lidí, kteří uspěli v celostátních kolech SOČ i v mezinárodních vědeckých kláních. Během pětiletého fungování prošlo více než sedmi stovkami kurzů centra téměř 14 tisíc účastníků.

V roli žáků i lektorů působila v Bioskopu řada talentovaných studentů. Mezi zhruba padesáti lektory se objevily také vítězka soutěže o nejlepšího mladého evropského vědce European Union Contest for Young Scientists – EUCYS z roku 2017 Karina Zadorozhny nebo Hana Sedláčková, která před čtyřmi lety získala ocenění Undergraduate Awards označované jako Nobelova cena pro mladé. Obě mladé vědkyně nyní studují v zahraničí.

Úspěchy v hledání mladých vědeckých talentů chtějí organizátoři dál rozvíjet a v budoucnu připravit odnož Bioskopu i v oblastech mimo přírodní vědy.