CEITEC získal díky společné vědecké práci mezinárodní renomé

Výrazná architektura a skvělá věda. To je spojení, které vystihuje CEITEC Masarykovy univerzity. Středoevropský technologický institut vznikl jako společný projekt dvou brněnských výzkumných institucí a čtyř vysokých škol v čele s Masarykovou univerzitou. Právě pod ni spadá část centra zaměřená na přírodní vědy a medicínu a najdete ji v Univerzitním kampusu v Bohunicích.

Spolupráce na projektu propojujícím přírodovědné a technické obory se připravovala sedm let. V roce 2011 ho podpořila Evropská komise a o rok později začala stavba pavilonů v bohunickém kampusu. Cílem bylo propojit vědy o živé přírodě s výzkumem pokročilých materiálů a technologií i zvýšit inovační potenciál regionu a celé České republiky.

Dnes patří CEITEC mezi nejlepší středoevropská výzkumná centra. Stojí na mezioborovém výzkumu a unikátní infrastruktuře v podobě sdílených laboratoří pro interní i externí uživatele. Kombinací špičkového vybavení s excelentním výzkumem má ambici konkurovat těm nejlepším evropským i světovým vědeckým týmům. CEITEC se zaměřuje na sedm výzkumných oblastí, přičemž pět z nich je soustředěno na Masarykově univerzitě.

Odborníci zde hledají například cesty, jak diagnostikovat a léčit některé typy nádorových onemocnění, zkoumají funkce mozku včetně Parkinsonovy či Alzheimerovy choroby, poznávají detailní strukturu buněk či virů, studují genom a vývoj rostlin s cílem přispět k udržitelnému zemědělství nebo se zaměřují na nano- a mikrotechnologie. Zájem veřejnosti v posledních letech vzbudily třeba úspěchy přispívající k léčbě leukémie či studie o virech ohrožujících včely.

Vědci z centra CEITEC Masarykovy univerzity se každoročně stávají držiteli řady prestižních ocenění jak v tuzemském, tak mezinárodním měřítku, včetně tří ERC grantů. Ročně uveřejní kolem tří stovek publikací převážně ve špičkových oborových časopisech. Centrum se také zapojuje, vede či přímo iniciuje řadu mezinárodních projektů v rámci nejvýznamnějších evropských grantových schémat.

Centrum nabízí vědcům moderní technologické vybavení, mezi které patří výkonné spektrometry či elektronové mikroskopy, magnetické rezonance, skleníky či fytotrony – růstové klimatické komory, a celou řadu dalších přístrojů a zařízení. Aktuálně je využívají více než tři stovky vědců pracujících ve 36 výzkumných skupinách. Téměř třetinu z nich tvoří zahraniční pracovníci.

CEITEC Masarykovy univerzity pravidelně pořádá dny otevřených dveří, kde mohou zájemci navštívit laboratoře, dozvědět se, na čem v nich vědci pracují, a také si přitom prohlédnout prosklené atrium hlavního pavilonu, který v roce 2014 po svém otevření získal ocenění Stavba roku.

Do centra CEITEC jsou zapojeny i další laboratoře v areálu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem, na Mendelově univerzitě, Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR a Výzkumném ústavu veterinárního lékařství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info