Genomika a proteomika: vědy, které zajistí potravu i léky

Gregor Johann Mendel stanovil hlavní principy dědičnosti už před více než 150 lety, později na jeho práci navázali mnozí další a nyní patří genetika mezi top vědecké disciplíny dneška. Na Masarykově univerzitě se jí věnuje celá řada výzkumníků včetně laboratoří spadajících pod Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin v ústavu CEITEC.

Odborníci zde studují geny a soubory bílkovin, které ovlivňují růst a vývoj rostlin. Jejich poznatky pak mimo jiné slouží k rozvoji zemědělských, biotechnologických a biomedicínských aplikací, ale také k poznání, jak vznikala velká druhová rozmanitost rostlin. Díky základnímu výzkumu toho, co se dělo a děje v rostlinách, pak mohou v budoucnu vzniknout například plodiny odolnější vůči suchu.

Mendelovo centrum vede Jiří Fajkus, který se s kolegy věnuje zejména studiu telomer. Jde o struktury na koncích chromozomů, které v podstatě chrání genetickou informaci uloženou v DNA. Studují také epigenetické změny dědičné informace, tedy takové, za nimiž stojí proměny v uspořádání komplexů DNA a bílkovin, a nikoliv přímo v sekvenci DNA.

Jiní vědci Mendelova centra se věnují například zkoumání principů odolnosti rostlin vůči stresu a tedy jejich přizpůsobivosti okolí, studují funkci bílkovin, které hrají roli při opravách poškozené genetické informace nebo studují procesy spojené s meiózou a rozmnožováním rostlin. Zabývají se také studiem genomů rostlin a jejich evolučních změn a zjišťují tak, jak se měnila druhová pestrost a jak vlastně nové rostlinné druhy vznikají. Sledují také, jak rostliny reagují na různé podněty z okolního prostředí a přizpůsobují jim svůj růst a vývoj. V této oblasti odborníci z Masarykovy univerzity například získali patent na nový způsob zvýšení využitelnosti dřeva.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info