Jak vznikají chronické nemoci, pomůže odhalit biobanka

Během života je člověk vystavován vlivům okolního prostředí, jako je znečištěné ovzduší a voda, chemické látky v našem okolí, ale také nedostatek pohybu, alkohol, kouření, zneužívání léků a drog, hluk nebo stres. Jak to všechno působí na člověka, není jednoduché zjistit a vědcům k tomu mohou pomoci i takzvané biobanky. Toto zařízení aktuálně roste i v bohunickém kampusu.

Biobanka slouží k uchovávání vzorků z prostředí a především biologických vzorků od sledovaných lidí. Aby vědci zjistili, jaký vliv má kontaminované prostředí na člověka, nestačí pouze měřit koncentrace škodlivých látek ve vzduchu, vodě či jídle, ale potřebují vědět, kolik se jich dokáže nahromadit v lidském těle a co tam způsobují.

Aby mohli takové informace získat, potřebují po mnoho let sledovat velké skupiny lidí, u nichž zjišťují, jak žijí, s čím přicházejí do styku a zda se v jejich tkáních hromadí cizorodé látky a jak případně interagují s jejich geny. Od lidí zařazených do těchto takzvaných kohortových studií proto potřebují získávat vzorky krve, moči nebo slin, které studují a ukládají je v malých objemech i pro budoucí využití.

Biobanku včetně nových laboratoří buduje centrum RECETOX, které se chce zaměřit na hledání raných ukazatelů chronických nemocí, které by se tak daly včas diagnostikovat nebo by se jim mohlo přímo předcházet. Nově tak kromě plně automatizovaných skladovacích kapacit vzniknou i laboratoře pro studium metabolitů nebo mikrobiomu. RECETOX už také vytváří novou skupinu pro dlouhodobé sledování, ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno, kde oslovuje budoucí maminky, aby se do studie zapojily.

Vzorky a data, která budou uložena v biobance ale nebudou sloužit jen jednomu centru. Jsou určena pro široké spektrum odborníků z různorodých oborů, kteří mohou zkoumat, co vše může ovlivňovat zdraví člověka.