Muniss - studenti za lepší město

Pravidla omezující takzvaný reklamní smog, brněnská karta, která v sobě sdružuje řadu služeb, nebo třeba lepší web městské organizace jsou projekty, které vycházejí ze studentských nápadů v rámci Mezinárodní univerzitní studentské soutěže (Muniss). Její idea vznikla na Ekonomicko-správní fakultě MUNI při simulační hře pro tamní studenty.

Zakladatelem soutěže je Jan Žák, který hledal cesty, jak zvýšit týmovou a mezioborovou spolupráci mezi studenty, kterou budou v budoucích povoláních potřebovat. Při prvním ročníku soutěže tak přešel z fakultní úrovně na celouniverzitní a v dalším roce se do projektu zapojili i Mendelova univerzita a Vysoké učení technické. Před třemi lety se pak myšlenka na využití studentů při řešení problémů města ujala i v Bratislavě, kde vznikla obdobná soutěž.

Když organizátoři před lety hledali partnera, s nímž by pro studenty vymýšleli vhodná zadání projektů, nejideálnější jim přišlo právě Brno. Problémy města jsou totiž často komplexní, složité a dlouhodobé a právě na nich se mohou uplatnit znalosti, zkušenosti i kreativita studentů rozdílných oborů. Práce na takovém úkolu pro soutěžící znamená zejména možnost podílet se na něčem praktickém a nenásilně se přitom učit, jak funguje tým i jeho řízení.

Za osm let existence soutěže už studenti přišli s celou řadou nápadů: od námětů, kam by se mohlo řešení některých věcí ubírat, až k podrobnějším projektům. Některé z nápadů se už promítly i v reálném životě, jejich realizace ale často trvá několik let a často také nikdo netuší, že původní idea vznikla právě díky soutěži Muniss.

Zadání projektů v Muniss bývají spíše volnější, aby mohli studenti dát prostor své fantazii a nebyli zbytečně omezeni konkrétními požadavky. Práci na projektu se věnují zhruba půl roku, hodnotí se pak jeho inovativnost, realističnost, využití různých poznatků i to, zda je dostatečně podložený. Po hodnocení se práce ještě dokončují a ty nejlepší týmy získají finanční odměnu.

Podle organizátorů soutěže se pak jako přínosné ukazuje i to, že studenti v rámci zpětné vazby rozvíjí i úředníky, kteří fungují jako konzultanti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info