Nemocnice pro medvídky i měření krevního cukru

Nesedět jen nad knihami a na přednáškách, ale poznávat lékařský svět už za studií, rozvíjet své schopnosti a přitom pomáhat lidem – to vše nabízí mezinárodní organizace IFMSA, která funguje i na Lékařské fakultě MUNI. Studenti během roku například učí školáky v první pomoci, pomáhají malým dětem odbourávat strach z doktorů nebo vysvětlují lidem jak na prevenci různých nemocí.

Aktuálně se do akcí pořádaných brněnskou IFMSA zapojuje okolo 300 studentů. „Mohou si vybírat z široké nabídky projektů, do kterých se lze zapojit, a zažít tak medicínu na vlastní kůži mimo stránky skript a atlasů,“ říká místní prezidentka IFMSA Martina Lásková. Některé z akcí se konají i několikrát v týdnu a studenti se zapojují, když mají zrovna čas, jiné probíhají o víkendech či jednou za semestr.

K těm prvním patří projekty Úsměv všem a Nemocnice pro medvídky. Úsměv všem pomáhá překonávat dlouhý čas v nemocnicích dětským i dospělým pacientům nebo seniorům v domovech, kdy s nimi dobrovolníci při dvouhodinové návštěvě ve všední dny hrají společenské hry, něco vyrábí nebo si třeba jen povídají.

Kdo se zapojí do Nemocnice pro medvídky, zase obchází mateřské školky a pomáhá dětem překonávat strach z doktorů a nemocnic. Slouží jim k tomu velký plyšový medvěd, na němž dětem ukazují, co je může u lékaře čekat a proč je takové vyšetření důležité. Děti si také mohou na vlastním plyšákovi vyzkoušet třeba poslech srdce nebo obvázání rány.

Na školách pomáhají s výukou první pomoci nebo se sexuální výchovou pro pokročilé. Dvakrát do roka je pak může nejširší veřejnost potkat na víkendových osvětových akcích, na podzim je to Světový den diabetu a na jaře Světový den zdraví. „Na každou z nich se tvoří až stočlenný tým dobrovolníků, kteří během víkendových dnů nabízejí v nákupních centrech kolemjdoucím možnost nechat si změřit například krevní tlak, hladinu cukru v krvi nebo se dozvědět něco o prevenci civilizačních chorob, jako je obezita,“ přiblížila Lásková.

Studenti se zaměřují nejen na osvětové projekty, ale i na vlastní vzdělávání. Organizují tak třeba přednášky u kávy nebo workshopy, na nichž si mohou doplnit či natrénovat probírané učivo jako chirurgické šití nebo anatomii. „Jedna z obrovských výhod toho, že jsme mezinárodní organizace, je také možnost vyjet na výměnnou stáž do nemocnice třeba na druhé straně světa, a získat tak zkušenosti k nezaplacení,“ dodala Lásková.