Ochrana před toxickými látkami kolem nás

Řada věcí, které nás obklopují, nám usnadňuje život, může ho ale také narušovat. Pesticidy pomáhají zlepšovat zemědělské výnosy, zpomalovače hoření snižují škody z požárů, kosmetika nás může ochránit třeba před rakovinou kůže. Na druhou stranu většina látek z těchto kategorií může mít v dlouhodobém měřítku negativní vliv na zdraví lidí. Výzkumu jejich dopadů se věnuje centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty MUNI.

Zdejší odborníci například zjistili, že látka EHMC, která se nachází v některých opalovacích krémech a kosmetických výrobcích, není stabilní a pod vlivem ultrafialového záření mění formu a může pak poškodit DNA. Přišli také na to, že ve většině orných půd v Česku se nachází zbytky pesticidů a dokonce i koktejly několika látek, jejichž vliv na rostliny a potažmo na člověka je dosud neprobádaný.

Centrum před lety také převzalo data z dlouhodobé studie těhotenství a dětství ESLPAC, digitalizovalo je, a umožnilo tak jejich další využití nejen ve vlastním výzkumu, ale zpřístupnilo je i pro další vědce. Na těchto datech je možné zkoumat faktory ovlivňující zdraví jedné generace dětí v Jihomoravském kraji. Odborníci by navíc rádi obohatili sesbírané údaje o nové včetně biologických vzorků, v univerzitním kampusu proto budují speciální biobanku. Oslovují také novou generaci, kterou by chtěli dlouhodobě sledovat.

RECETOX, který vloni oslavil 35 let existence, je kromě toho Regionálním centrem Stockholmské úmluvy a vyvíjí a zajišťuje environmentální informační systémy, které shromažďují informace o znečištění životního prostředí. Je aktivní v oblasti mezinárodních úmluv na ochranu lidského zdraví před chemickými látkami a podílí se na projektech OSN.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info