Originál přelomového díla genetiky k vidění pro všechny

Augustiniánský opat Johan Gregor Mendel bývá označován za zakladatele genetiky. Před více než 150 lety popsal zákony dědičnosti a jeho zásadní dílo Pokusy s rostlinnými hybridy vystavuje od roku 2018 Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity.

Muzeum vzniklo v roce 2002, kdy se o jeho obnovu v prostorách Augustiniánského kláštera na Starém Brně zasadilo sdružení Iniciativa pro Brno za podpory českých i zahraničních organizací a jednotlivců. V roce 2007 pak převzala jeho správu Masarykova univerzita.

V prostorách, kde Mendel působil, připomíná muzeum jeho život i vědeckou práci včetně originálu cenného rukopisu, která dlouhá leta nebyl veřejnosti přístupný. Mendel se ale nevěnoval jen hledání zákonů dědičnosti při pokusech s rostlinami, ale věnoval se také včelaření nebo meteorologii. Jeho osobnost přibližuje stálá expozice „Gregor Johann Mendel – příběh skromného génia“, která prošla v roce 2016 modernizací.

O rok později ji doplnila výstava studentů přírodovědecké fakulty, která hravou formou vysvětluje návštěvníkům základní pojmy z genetiky jako DNA, chromozom nebo geneticky modifikované organismy.

Od roku 2018 navíc zařadilo originální rukopis Gregora Johana Mendela Pokusy s rostlinnými hybridy do své stálé expozice. Jedinečný dokument, který představuje počátky genetiky je ve vlastnictví Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, které se s univerzitou domluvilo na jeho trvalém vystavení a muzeu jej zapůjčilo.

Mendelovo muzeum se však věnuje i propagaci současné vědy. V jeho prostorách se pravidelně konají různé přednášky. Mezi nejznámější patří série Mendel Lectures, která za svou dlouholetou historii hostila špičkové světové vědce včetně nositelů Nobelovy ceny, ale konají se tam i přednášky pro širší veřejnost zaměřené například na lékařskou genetiku.

Mendelovo muzeum je otevřené každý den od 10 do 17 hodin, od dubna až do října pak o hodinu déle. Kromě výstavy o Mendelovy a genetice si mohou zájemci objednat také prohlídku zahrady a včelína nebo do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a augustiniánské knihovny, které tvořily součást Mendelova života.

K dokreslení atmosféry, kterou významný vědec zažíval v roli augustiniánského kněze, dotváří také Muzeum starobrněnského opatství, které se otevřelo v roce 2018 a vzniklo díky spolupráci Mendelova muzea a opatství na starém Brně. Návštěvníci si mohou v prostorách kláštera prohlédnout předměty z augustiniánských sbírek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info