Pediatrie je v Brně silná díky Teyschlovi

Děti nejsou malí dospělí a je proto potřeba k nim v mnoha věcech přistupovat odlišně, například v medicíně. Dětskému lékařství se začala věnovat větší pozornost na začátku minulého století a mezi průkopníky pediatrie byl také Otakar Teyschl.

Narodil se roku 1891 v Bosně v rodině soudního úředníka. Kvůli českým školám se rodina přestěhovala do Prahy a Otakar vystudoval medicínu na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě. Po absolutoriu nastoupil do pražské dětské nemocnice a v roce 1923 byl povolán na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a pověřen vybudováním její dětské kliniky.

O obor se hluboce zajímal a byl i autorem první české učebnice pediatrie. Knihu Dětské lékařství vydal vlastním nákladem v roce 1931. Je autorem celé řady dalších odborných publikací.

Téměř celý profesní život působil Otakar Teyschl jako přednosta Kliniky dětských chorob v dnešní Fakultní nemocnici u sv. Anny a v letech 1937 až 1938 byl také děkanem lékařské fakulty. Po druhé světové válce se pak podílel na přebudování Dětské nemocnice v Černých polích, která tak i jeho zásluhou získala funkcionalistickou podobu.

Teyschl nebyl jen průkopníkem pediatrie, ale také mecenášem a milovníkem umění. Jedním z jeho odkazů je i obraz na čelní stěně auly na Právnické fakultě Masarykovy univerzity s názvem Prométheus přinášející lidstvu oheň. Namaloval ho jeho přítel Antonín Procházka a pro Teyschla nebylo jednoduché dílo do auly prosadit.

Přes všechny jeho zásluhy neměl bývalý režim tohoto významného pediatra příliš v oblibě. Pocítili to i jeho syn a vnuk, kteří pokračovali v jeho stopách jako lékaři.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info