Pedagožka pečuje o vztahy Česka a Norska

Miluše Juříčková je skoro u všeho, co se v Česku aspoň trochu týká Norska. Byla jednou z prvních absolventek nordistiky v Brně, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity vychovává své nástupce a sama překládá.

Kromě toho také mapuje osudy Čechů, kteří do země uprchli za druhé světové války. Za všechnu tuto péči o vztahy obou zemí dostala před dvěma lety jako první Češka vysoký řád norského krále za zásluhy.

Nebylo to pro ni ale první ocenění z norské strany. Už v roce 2003 obdržela totožný řád za zásluhy, tehdy však na nižší, rytířské úrovni. Podruhé dostala řád o několik stupňů vyšší, na úrovni komandér. Norské království ho od roku 1985 uděluje zahraničním osobnostem, které významným způsobem přispívají k šíření dobrého jména země.

Sama Juříčková říká, že co se vztahů s Norskem týče, přišla k hotovému. Norský jazyk a literatura se v Brně studují jako obor od roku 1974 a ona byla jednou z prvních studentek. Setkala se tak s profesorem Michlem, mužem aktivním v kulturním životě, a překladatelem, který sám řadu kontaktů vytvořil, a také s doktorem Štukavcem, jenž žil tak trochu dvojím životem - pracoval jako vedoucí ústřední knihovny a do toho ilegálně překládal známé norské knížky o Mumincích. „Je neuvěřitelné, kolik tváří člověk má. Byl to šedivý vážný pán a pak ho uvidíte podepsaného pod dětskou knížkou,“ vzpomíná Juříčková.

Nordistka vychovala řadu českých překladatelů a podle vlastních slov bere sama sebe hlavně jako kantorku. „S každým novým člověkem přichází nová výzva. Trošku se v tom snažím opičit po Norech. Oni jsou totiž sbírka individualistů, říkají, že jednotlivec je ten, kdo má být respektován a uznáván. Proto říkám studentům, že ať mají jakýkoliv zájem, budu je v něm podporovat,“ vysvětluje.