Pomohl založit univerzitu i brněnskou právní školu

Pokud hledáme zakladatele Masarykovy univerzity, musíme mezi ně započítat Františka Weyra. Tento český právník a statistik spolu s Karlem Englišem vypracoval návrh zákona o zřízení Masarykovy univerzity a byl prvním děkanem její právnické fakulty.

František Weyr se narodil a vyrůstal ve Vídni, odkud se jeho rodina po smrti otce přesunula do Prahy. Na tamní Univerzitě Karlově vystudoval práva a za prací se přesunul zpět do Vídně. V roce 1908 úspěšně habilitoval, ovšem s podmínkou návratu do Prahy. Tam však nezůstal dlouho, dostal totiž od Karla Engliše nabídku, aby se stal profesorem na české technice v Brně.

Toužil ale po vědecké práci, k níž neměl na technice dobré podmínky. Později otevřená právnická fakulta na Masarykově univerzitě mu je už ovšem nabídnout mohla. Univerzita i fakulta vznikly za Weyrova přispění v lednu 1919 a právě on se stal prvním děkanem.

Po vzniku fakulty se mohl konečně naplno zaměřit na svou novou koncepci právní vědy, normativní právní teorii, která se zformovala do podoby vědecké školy a byla označována i jako Brněnská škola právní teorie. Na fakultě se sešla řada odborníků a v období první republiky získala skvělou pověst doma i v zahraničí. Weyr sám se pak významně podílel i na tvorbě první československé ústavy.

Nezabýval se však jen vědou. V letech 1923 a 1924 byl rektorem Masarykovy univerzity a angažoval se také v brněnském veřejném životě. Šťastné období jeho života však utnula nacistická okupace. Od jejího počátku se o něj zajímalo gestapo, na krátkou dobu skončil i ve vězení.

Bohužel se jeho učení nezamlouvalo ani komunistům, a tak si poválečného návratu k pracovním povinnostem na právnické fakultě mohl užívat jen chvíli. Stal se obětí komunistických čistek a z fakulty musel odejít. Až do své smrti v roce 1951 pak už pracoval jen doma.

Význam tohoto právního teoretika oceňují lidé i dnes. V anketě Lidových novin o nejlepšího českého právníka století, skončil František Weyr na druhém místě za Otakarem Motejlem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info