Studenti vyrážejí za studiem i na stáž do celého světa

Jako jedna z mála univerzit v Česku se Masarykova univerzita může pyšnit velmi hustou sítí partnerských univerzit po celém světě. Právě díky ní mohou studenti vyrazit na studijní pobyt nejenom na stovky partnerských univerzit v Evropě, ale také na univerzity v Severní Americe, Chile, Rusku, Austrálii nebo Číně. A spousty vysokoškoláků míří také ze zahraničí do Brna.

Výměna studentů mezi univerzitami v různých zemích je důležitá hned z několika důvodů. Pro vysokoškoláky je to jedinečná šance, jak poznat, jak to chodí v jiné zemi, získat životní zkušenosti, které se těžko dají nabrat v tuzemsku, a vůbec si rozšířit obzory. Školám to zase dává možnost získat mezinárodního ducha, který je důležitý pro zvyšování jejich kvality. A v neposlední řadě tyto výměny vedou k lepšímu porozumění mezi národy.

Nejvíce partnerských univerzit má dnes Masarykova univerzita hlavně v Evropě, za což vděčí především programu Evropské unie Erasmus+, do něhož se poprvé zapojila před 20 lety. O rok později vzniklo Centrum zahraniční spolupráce, které dodnes koordinuje studijní pobyty a vyplácí studentům stipendia na podporu studia v zahraničí.

Na úplném počátku Erasmu měla univerzita jen malý počet partnerských smluv, postupem času se ale dařilo navazovat nové kontakty. Také díky členství ve dvou evropských univerzitních sítích, v Utrechtské síti a v síti Compostela, uzavírala MUNI ročně přes 50 nových smluv. Dnes už mohou studenti vyrazit na téměř 600 univerzit v Evropě a další stovku vysokých škol v zámoří.

Jak se postupně rozrůstala síť partnerských univerzit, rostl postupně také počet vyjíždějících studentů. Zatímco v úplně prvním roce Erasmu odjelo z MUNI do zahraničí studovat přesně 102 studentů, jenom v minulém akademickém roce „na Erasmus“ jelo více než 870 studentů a přes 180 stážistů. A dalších 400 studentů vyrazilo do světa přes další výměnné programy. Celkově za posledních víc než 20 let dostalo šanci studovat na zahraničních univerzitách přes 17 tisíc studentů Masarykovy univerzity.

Zatímco zájem studentů Masarykovy univerzity o zahraniční pobyty rok od roku rostl, počet zahraničních studentů přijíždějících studovat na MUNI narůstal spíše pomalu – první rok jich přijelo jen 17, o čtyři roky později okolo 70. Minulý akademický rok už ale přijelo bezmála 800 studentů z celého světa, a dohromady už tak Brnem jen díky Masarykově univerzitě prošlo téměř 10 tisíc zahraničních vysokoškoláků na výměnných studijních pobytech.