Teiresiás smazává handicapy

Ještě na začátku 90. let nebylo běžné potkat člověka s nějakým druhem postižení byť jen na ulici. Teď je jich třeba jen v Brně spousta. Podíl na tom má Teiresiás, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, celouniverzitní pracoviště Masarykovy univerzity, které bylo mezi prvními, jež na českých vysokých školách začalo poskytovat služby studentům i zaměstnancům s nějakou formou znevýhodnění.

O servis studentům se smyslovými nebo pohybovými potížemi se Teiresiás na celé Masarykově univerzitě stará od roku 2000. Postupně přibyly i specifické poruchy učení, psychické obtíže a chronická onemocnění. Úkolem jeho zaměstnanců přitom není měnit rozsah toho, co má student zvládnout. Lidé ze střediska „pouze“ zapojují do studia takové technologické a komunikační nástroje a zajišťují takové podmínky, aby vnímání přednášek nebo práce v seminářích, ubytování, stravování nebo terénní praxe nenaráželo na bariéry.

Středisko si za léta svojí existence vybudovalo tak dobrou pověst, že 20 procent zdravotně znevýhodněných uchazečů o vysokoškolské studium na českých školách míří kvůli jeho existenci právě na Masarykovu univerzitu. Dnes tady studuje 400 lidí, kterým stát přiznává nějakou formu podpory, a dalších 150 lidí, kteří využívají služby centra bez potvrzení úřadů.

Co přesně středisko zajišťuje? Začíná to přizpůsobením testů u přijímacích zkoušek, ať už jde o hmatový či elektronický dokument pro člověka, který třeba nevidí, anebo pro někoho s dyslexií, kdo se také chystá vnímat dokument sluchem, nikoli zrakem.

Další etapa práce přichází, pokud se z uchazeče stane student. Teiresiás provozuje jednu z celouniverzitních knihoven a vydavatelství, které ročně publikuje stovky elektronických, hmatových i hybridních studijních publikací pro zrakově postižené. Zaměstnává tlumočníky znakového jazyka, přepisovatele mluvené řeči, osobních asistenty, lektory prostorové orientace a především učitele, kteří dokáží využívat speciální informační technologie.

Konzultace poskytuje i ostatním učitelům, kteří se na přítomnost studenta s nějakou formou handicapu ve svých skupinách chtějí připravit. A mnoho kurzů nabízí také jiným světovým, evropským nebo českým školám, které s inkluzivním vzděláváním nemají dostatek zkušeností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info