Učitelé pomáhají ohroženým lidem

Narodit se do sociálně znevýhodněného prostředí je dárek, který člověk nechce, ale na výběr mu nikdo nedal. Na pedagogické fakultě léta naráželi na důsledky vyrůstání v takovém prostředí, a tak se rozhodli začít pomáhat.

Už od roku 2001 nabízí katedra sociální pedagogiky předmět doučování v sociálně znevýhodněných rodinách, dnes s názvem Asistentská praxe, díky kterému chodí (nejen) studenti pedagogiky doučovat děti z rodin, které nemají sociální ani ekonomicky jednoduchý život. Předmět se nedávno stal součástí povinného společného základu, takže jím prochází velká část studentů fakulty. Získávají díky tomu jasnější představu o tom, jak může být učitelská práce náročná, a navíc pomáhají potřebným.

To, že doučování vyústilo v povinný předmět je výsledek několikaleté práce a velkého úsilí v podání dnešní vedoucí katedry Lenky Gulové a jejích kolegů, kteří se v tomto směru angažují už řadu let. Doučování dětí z problematického prostředí kdysi začínalo jako dobrovolná aktivita, přičemž se děla řada dalších.

Gulová stojí spolu se svými kolegy a studenty za celou řadou projektů. Mimo jiné za vybudováním volnočasového centra a vzdělávání místních pedagogů v angolském městě Kuito v provincii Bié. Pracovníci katedry mají za sebou rozvojové projekty na Ukrajině, kde pomáhají dostat do kondice zdejší vysoké i základní školství. A k tomu dělají spoustu věcí také doma v Česku. Tým Lenky Remsové například rozvíjí metody aplikovaného dramatu, mezi které patří i takzvané Divadlo utlačovaných, jež pomáhá sociálně znevýhodněným lidem uvědomit si vlastních práva a následně jednat.

Další příklad je novější – aktuální projekt na katedře motivuje Romy ke studiu na vysoké škole a usiluje o větší otevřenost univerzitního prostředí směrem k jinakosti. Není divu, že za angažování se ve všech těchto záležitostech se Lenka Gulová stala první nositelkou univerzitní ceny za přínos rozvoji občanské společnosti.