Univerzita, chlouba desetiletého Československa

Dnes si bez rozsáhlého areálu brněnského výstaviště neumí město skoro nikdo v republice představit. Když ale vznikalo samostatné Československo, žádná z budov výstaviště ještě nestála. Celý areál se otevřel v květnu 1928 spolu s Výstavou soudobé kultury v Československu.

Akce měla být oslavou úspěchů mladé nové republiky a Masarykova univerzita byla jedním z jejích mocně prezentovaných trumfů. Univerzitní hodnostáři byli navíc v mnoha případech organizátory této velkolepé akce.

Platí to hlavně o fyziologovi, filmaři a filozofovi Vladimíru Úlehlovi. Výstava soudobé kultury měla sedm částí a jako ta nejvýpravnější byla prezentována část věnovaná vědě, duchovní a technické kultuře a vysokému školství, jejímž garantem byl právě Úlehla.

Celá výstava se konala od května do září a navštívilo ji více než 2,7 milionu lidí z Československa i zahraničí, což bylo hodnoceno jako nebývalý úspěch. Mimo jiné to založilo tradici Brna jako výstavního města.

Úlehla se ovšem nezapsal jen jako organizátor, ale i jako tvůrce jedné velmi sledované části přehlídky. Univerzitní vědec byl průkopníkem časosběrného rostlinného filmu, který sleduje růst a vývoj rostlin. Právě na výstavě měl premiéru jeho snímek s názvem Pohyb rostlin. Ve své době to byl světový unikát, i vzhledem k tomu, že třeba zvukový film byl v té době horkou novinkou.

O Úlehlův dokument později projevily zájem i zahraniční univerzity a na výstavě samotné se na něj hrnuly hromady lidí a před plným hledištěm se film promítal pořád dokola někdy i celý den.