Univerzita vydává skripta i světové bestsellery

V podstatě už od svého založení se Masarykova univerzita starala o vydávání odborné literatury a skript a některé ediční řady dodnes přetrvaly. Od roku 1923 se například vydávají Spisy filozofické fakulty. Univerzitní vydavatelská činnost se ale během uplynulého století vyvíjela různě.

Prvorepublikovou ediční činnost univerzit totiž ukončila válka a například spisy z oblasti společenských věd se mohly vydávat jen ve Státním pedagogickém nakladatelství. Masarykova univerzita však stále o možnost vydávat vlastní knižní produkci usilovala a v roce 1964 získala první vydavatelské oprávnění. Založila ediční oddělení s vlastní tiskárnou specializovanou na výrobu skript.

V devadesátých letech ale sílící konkurence a nástup digitálního tisku a také fakt, že produkce univerzitního nakladatelství jen složitě pronikala do běžných knihkupectví, přineslo další změnu. Před dvanácti lety se tak zrušila tiskárna a vzniklo nové Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress, které se pod vedením Aleny Mizerové soustředí na redakční a marketingovou činnost.

Ročně vydá přes tři stovky odborných i populárně naučných knih a více než padesát odborných časopisů a patří mezi největší odborná vydavatelství v Česku. Kromě spolupráce s fakultami a jejich edičními středisky, která i dnes připravují většinu knižní produkce univerzity, pracuje nakladatelství i na vlastních projektech. Tak vznikl například překlad zatím nejúspěšnější knihy Munipressu Genetika nebo loni zahájená edice Munice, pod jejíž hlavičkou vychází populárně naučné knihy autorů z MUNI.

Nakladatelství se také snaží držet krok s vývojem ve světě a soustředí se na tak i na vytváření elektronických publikací. Volně přístupné digitální knihy najdou zájemci v online čítárně munispace.muni.cz.

Munipress také dodává svou produkci do klasických knihkupectví a většinu titulů si zájemci mohou pořídit ve fakultních prodejnách, například na fakultě sociálních studií či v kampusu. Knihy jsou k dostání také ve Scalanterii v kině Scala a v univerzitním e-shopu Munishop. Vybrané tituly pak nabízí Amazon, světové databáze EBSCO, ProQuest a další.