Už třináct let podávají přírodovědci fyziku ke kávě

Učení (se) není nikdy dost, což platí nejen pro studenty, ale i pro učitele. A nemusí to být jen čtení knih či článků někde o samotě, někdy je to mnohem lepší v kolektivu - obzvlášť, když hledáte nové nápady, které můžete předávat dál. Už od roku 2006 se tak učitelé fyziky ze všech stupňů škol, ale i studenti setkávají ve Fyzikální kavárně na Přírodovědecké fakultě MUNI.

S nápadem přišla před lety paní Věra Pejčochová, učitelka z brněnské základní školy Novolíšeňská, kterou napadlo, že by bylo hezké scházet se a povídat si o fyzice a pokusech a také o tom, jak co nejlépe učit. Chytil se toho Zdeněk Bochníček z přírodovědecké fakulty a díky němu začala tradice setkávání u kávy, kde si učitelé fyziky všech stupňů mohou během školního roku vyměňovat své zkušenosti i nápady a ukazovat si pokusy.

Fyzikální kavárna je nejen odborná, ale i společenská událost. Vždy začíná „vstupní kávou“, patnáctiminutovkou určenou pro přípravu drobného občerstvení a k neformálním diskusím. Poté následuje 60 až 90minutový program věnovaný tomu, jak fyziku co nejlépe učit, aktuálním fyzikálním novinkám, zajímavostech ze světa techniky, živé přírody i historii fyziky. Častou součástí příspěvků jsou fyzikální pokusy, bez kterých učit fyziku nelze. Některé z nich si účastnici mohou přímo zařadit do své vlastní výuky, naopak jiné pravděpodobně nikde jinde neuvidí.

S oficiálním programem ale kavárna nekončí. Účastníci ve shluku kolem demonstračního stolu opakují a modifikují předvedené pokusy, diskutují nad tématem kavárny nebo si jen volně vyměňují zkušenosti. Poslední účastníci opouštějí kavárnu až ve večerních hodinách.

Na více než sto třiceti setkáních už vystoupilo přes 60 účinkujících, přičemž nejmladšímu z nich bylo pět let a jeden měsíc. Byl ovšem výjimkou. Standardně si program připravují dospělí fyzikové z povolání a učitelé fyziky a svým kolegům jej předvádějí každý třetí čtvrtek v měsíci, vždy v pět hodin odpoledne v budově fyziky v areálu fakulty v Kotlářské ulici.