Zahraniční vědci pomáhají zlepšovat univerzitu

Kvalitnější vzdělávání i vědecký výzkum a také posun vzhůru v mezinárodních žebříčcích srovnávajících úroveň vysokých škol patří mezi cíle Masarykovy univerzity. Hodnotit kvalitu vlastní práce ale není ideální, proto univerzita zřídila v roce 2016 Mezinárodní vědeckou radu, která má pomáhat s hledáním možností dalšího rozvoje.

Co by se dalo dělat jinak či lépe mohou lidé, kteří nejsou součástí dané instituce, často vyhodnotit lépe. „Analyzujeme způsoby vědecké práce a můžeme je srovnávat s jinými institucemi. Můžeme nezávisle hodnotit, jak si univerzita vede, jak se stará o rozvoj vědy, jak zlepšuje své standardy a také jak dbá o vzdělávání nové generace vědců,“ přiblížil po prvním setkání činnost rady její předseda Josef Jiřičný z ETH v Curychu. (více zde)

Do čtyřčlenné rady patří ještě profesor Peter Williamson z Cambridgeské univerzity, profesor Thomas A. Henzinger z rakouského Institutu pro vědu a technologie a profesorka Marie-Janine Calic z Mnichovské univerzity. Jednou za rok se scházejí v Brně, kde jednají s představiteli univerzity i jednotlivých fakult a na základě těchto schůzek pak předkládají doporučení, co by se měla univerzita pokusit změnit a jak toho dosáhnout.

Radní se v předchozích letech věnovali například otázkám financování výzkumu nebo hodnocení vědeckého výkonu. Řada posledních doporučení se pak hodně dotýká doktorského studia, které lidé často nedokončí nebo jim to trvá neúměrně dlouho. Rada také silně doporučuje zvýšení mezinárodní mobility, tedy že by měli doktorandi odcházet do zahraničí a na Masarykovu univerzitu naopak přicházet ti nejlepší z jiných škol.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info