Zpátky do středověku

Když se řekne pomocné vědy historické, jen tak někdo z ulice si pod tím něco konkrétního nepředstaví. Proto si odborníci z Ústavu pomocných věd historických a archivnictví na Filozofické fakultě MUNI před pár měsíci řekli, že lidem ukážou, jak moc umí jejich obor být praktický.

Právě zájemcům z ulice, zcela mimo univerzitu, začali za pár korun nabízet nejdřív kurz pátrání po historii vlastního rodu a pak i kurz s názvem Středověká písařská dílna.

Semináře genealogie, jak se odborně říká vědě zkoumající vztahy mezi lidskými jedinci vyplývající z jejich rodového původu, nejdřív vytvořili pro děti školou povinné. Časem se ale ukázalo, že ještě větší zájem o ně mají jejich rodiče, které zkrátka zajímá, kdo byli jejich předci, nebo to, jak se různě stěhovali a jak moc třeba zasáhli do historického dění. Účastníci tohoto kurzu se učí, jak se vyznat v různých písemných pramenech, jaké archivy jsou obyčejnému člověku vůbec k dispozici a jak v nich co nejefektivněji hledat.

Pro ty, kteří si libují v ruční práci, mají kolegové jiné lákadlo. Ve středověké písařské dílně se lidé můžou naučit například to, jak se dělá pergamen, jaké se kdysi používalo písařské náčiní a vyzkouší si techniku zlacení písma a samotné psaní. Sami si tak můžou zkusit vytvořit listiny, jaké vídají návštěvníci v muzeích nebo na zámcích. Kurzy dají všem účastníkům i nový pohled na to, jak náročnou práci předkové používající historické vybavení měli, a kolik energie je třeba vynaložit na restaurování starých listin.