Doprovodné akce
k připomínce výročí 17. listopadu

30. 9. – 17. 12.
Univerzitní kino Scala

Kino pravdy a lásky
(Filozofická fakulta)

Ústav filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Univerzitní kino Scala nabídnou veřejnosti návrat k listopadu roku 1989, ale i k obdobím bezprostředně souvisejícím. To vše během cyklu filmových projekcí a diskuzí se zajímavými hosty.

15. 10. – 17. 11.
Čítárna FF

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY
PROBĚHNE
15. 10. / 17.00
Čítárna FF

 

Výstava StáFFka 1989
(Filozofická fakulta)

Fotografie dr. Jiřího Rambouska a Josefa Špačka dokumentuji dění v listopadu 1989 na FF a budou je doprovazet komentáře přímých účastníků stávky.

V areálu FF budou umístěny taky 3 panely B1 s fotografiemi, které jsou situovány příblížně v místě vzniku fotek (vestibul D, polopatro C, vchod A). Na plotě bude umístěn banner, který jednak bude zvát na výstavu, a zároveň připomene vzhled fasády z roku 1989 s letáky. 

Po dobu výstavy budou také umístěny kopie původních letáků a hesel nalepeny do oken čítárny směrem do ulice. Zároveň budou současní studenti vyzváni, aby se inspirovali svými předchůdci a vyrobili letáky vlastní.

7. 11.
ESF, Lipová 41a

Konference "30 let transformace české ekonomiky a společnosti (1989 – 2019)"
(Ekonomicko-správní fakulta, Právnická fakulta, Fakulta sociálních studií)
Tři diskusní panely s významnými osobnosti České i Slovenské republiky.
Hosté: Václav Klaus, Ivan Mikloš, Vladimír Dlouhý, Pavel Rychetský, Josef Baxa, Jiří Balaštík, Milan Uhde, Šimon Pánek, Hana Marvanová, Petr Oslzlý.

17. 11.

Brněnský sedmnáctý 2019

Brněnští studenti si již potřetí pro širokou veřejnost připravili oslavu svobody a společné připomenutí si odvahy našich předchůdců, kterou před 30 i 80 lety projevili. Letos se do oslav zapojilo i vedení Masarykovy univerzity v následujících akcích:

13.00 / ul. Rooseveltova        Kladení věnců u památníku tří odbojů
16.30 / náměstí Svobody       Společné vystoupení rektorů
                                            brněnských VŠ                          

17. 11.
Telč, Univerzitní centrum MU

Festival studenstva Telč
(Univerzitní centrum Telč)

U příležitosti oslav Dne studenstva se představí instituce sekundárního a terciálního vzdělávání s působením v Telči. Všechny části programu mají spojitost se studenty samotnými – studenti budou aktéry (účinkujícími, lektory, moderátory, organizátory) nebo cílovou skupinou, pro které bude nabídka určena (besedy, koncert ad.). Akce je pojata jako happening, v němž bude prostor pro popularizaci vzdělávání (význam vzdělání pro společnost i jedince), pro zamyšlení nad historickými událostmi i pro veřejnou diskuzi reflektující mj. výročí 17. listopadu.  

Hlavní program

9:30–10:00          slavnostní zahájení a vernisáž výstav
                            (nádvoří UC)
10:00–12:00        projekce filmu Vyšší princip s doprovodným
                            slovem

13:30                   zahájení odpoledního bloku
14:00–16:00        Science slam studentů MUNI
15:30–16:45        vystoupení studentů GOB Telč
                            veřejná diskuze studentů a účastníků událostí
                            v listopadu 1989

17:11                   uctění památky studentů u Lípy „sametové
                            revoluce“
17:30                   ukončení akce

Doprovodný program

V průběhu celého dne od 9:00 do 17:00 hodin jsou pro návštěvníky připraveny:

Výstavy:

  • fotografií k Janu Opletalovi (zapůjčeno z GOB)
  • Jeden svět na školách - listopad ´89 (zapůjčeno z GOB)
  • výtvarná výstava (vytvořená GOB)
  • listopad ´39 (výstava Muzea Vysočiny)

Diskuzní stanoviště (retro koutky):

Stanoviště nabídnou návštěvníkovi prostor k zamyšlení se nad událostmi moderní historie. Místa jsou pojata jako „fóra“ s možností sdílení osobních zkušeností a vzpomínek. Stanoviště mají „výzdobu“ charakteristickou pro dané období, k dispozici budou dobové tištěné, audio i videomateriály.

Hudební produkce:        

V případě vhodného počasí budou na nádvoří krátké hudební bloky s vlastní tvorbou studentů případně mladých hudebníků.

18. 11. / 14.00
uč. 50, PdF, Poříčí 9

Konference Třicet let svobody aneb Demokracie není samozřejmost
(Pedagogická fakulta)                            

18.–22. 11.

Týden humanitních věd s tématem "Výročí 1989–2019: 30 let transformace českého humanitního vysokého školství"
(Filozofická fakulta)

Beseda o archivech StB a jejích svazcích.

19. 11. / 18:00
aula FSS

Debata 30 let svobody = 30 let rozvoje
(Fakulta sociálních studií)

Letos slavíme 30 let svobody, a tak je čas trochu zavzpomínat a bilancovat. Události konce roku 1989 otevřely dveře rozmachu různých sfér života v naší zemi. Konec totalitního režimu znamenal možnost vykročit za hranice republiky a učit se od světa růstu v oblasti ekonomické, technologické, v kultuře i umění, změny ve školském systému a demokracie poskytla nové možnosti také v osobním životě. Debatovat budou prezident Andrej Kiska, Jan Kamenický z organizace Člověk v tísni, vydavatel Martin Reiner, zástupci pedagogické a ekonomické sféry a další.

Debatu pořádá spolek Společně Brno v rámci brněnského festivalu 30 let svobody.

4. 12. / 15.00
Relaxační a konferenční místnost
PdF, Poříčí 9

Přednáška mons. Václava Malého „Být majákem pravdy a svobody“
(Pedagogická fakulta)