Cestovní ruch na MUNI

  • Andrea Holešinská – zaměstnankyně

Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla spolupodílet na založení oboru Regionální rozvoj a cestovní ruch. MUNI se tak v roce 2005 stala jednou z mála vysokých škol, na kterých bylo možné cestovní ruch studovat. Obor byl dokonce vyučován v brněnské vazební věznici. Díky týmové spolupráci pod vedením docenta Vystoupila se povedlo/daří posilovat význam cestovního ruchu coby vědního oboru v ČR. Důkazem je například publikace Atlas cestovního ruchu České republiky nebo založení vědeckého časopisu Czech Journal of Tourism. Díky MUNI za příležitost. Jsem tvojí hrdou absolventkou!

Sdílení příspěvku

Načítám...