Všemocný uliční výbor

  • Milan Geryk – absolvent

Titul Ing. jsem získal na VUT Brno 1956. Dálkově jsem vystudoval matematickou analýzu na přírodovědecké fakultě UJEP, kde jsme s PhDr. Zlatuškou řídili šachový oddíl Slávia VŠ. Na VUT jsem učil 5 let matematiku, než přišel posudek z uličního výboru mého bydliště, který znemožnil mou pedagogickou činnost, protože moje maminka chodila do kostela. Moje místo obsadila komunistka a já od narození bez vyznání jsem musel odejít. Zásluhou prof. Drahoňovského z VUT jsem se naučil programovat a po rehabilitaci 1991 jsem se vrátil do školství, kde jsem se uplatnil při výchově doktorandů na UTB Zlín.

Sdílení příspěvku

Načítám...