Slavnostní imatrikulace LF MU a PrF MU ke 100. výročí zahájení výuky

Sdílení události