Zahradní slavnost s partnery

Masarykova univerzita si je vědoma důležitosti spolupráce svých fakult a pracovišť s jinými univerzitami a akademickými pracovišti, podniky, veřejným sektorem i dalšími subjekty, těchto spoluprací si nesmírně vážíme a ceníme. Při příležitosti oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity proto s radostí přistupujeme k ocenění partnerů, kteří významně přispěli či stále přispívají k činnosti našich fakult, nefakultních pracovišť či univerzity jako celku.

Pamětní medaili Masarykovy univerzity obdrží 99 partnerů, kteří byli nominování fakultami a dalšími univerzitními pracovišti za přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a/nebo společenské relevance.

Zahradní slavnost je určená pouze pro pozvané hosty. 

- vstup je od Baziliky Nanebevzetí Panny Marie
- parkování na volných místech u Baziliky a v jejím okolí, rezervace není možná
- dress code: smart casual

Přehled oceněných partnerů

Načítám mapu…

Sdílení události