Přehled návrhů fakult a vysokoškolských ústavů MU na udělení ocenění v rámci oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity

Právnická fakulta
Zlatá medaile:
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.
Zakladatel Katedry obchodního práva Právnické fakulty MU a její první vedoucí. Jako expert na soutěžní právo položil základy tohoto oboru. Profesor Hajn je autorem stovek odborných statí a řady monografií na často tabuizovaná témata, jako je hospodářské riziko a právní odpovědnost.

Stříbrná medaile:
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Lékařská fakulta
Zlatá medaile:
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Někdejší vedoucí Biochemického ústavu Lékařské fakulty MU a dlouholetá proděkanka. Zodpovídala mimo jiné za organizaci přijímacích zkoušek a řízení pregraduálního vzdělávání a zasloužila se o rozvoj vzdělávání zahraničních studentů na lékařské fakultě.

Stříbrná medaile:
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Přírodovědecká fakulta
Zlatá medaile:
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Dlouholetý děkan a proděkan Přírodovědecké fakulty MU, který významně přispěl k jejímu rozvoji, podílel se na jejím přesunu do nových prostor v bohunickém kampusu a zasloužil se o zásadní změny při zefektivnění jejího managementu. Docent Gelnar je zároveň respektovaným odborníkem o oboru ichtyoparazitologie.

Stříbrná medaile:
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

Filozofická fakulta
Zlatá medaile:
Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Přední odborník na českou filozofii a dlouholetý vedoucí Katedry filozofie Filozofické fakulty MU. Profesor Zouhar byl také proděkanem fakulty, věnoval se zejména výstavbě nové knihovny a také přípravám první rozsáhlé rekonstrukce areálu fakulty v ulici Arna Nováka.

Stříbrná medaile:
Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Prof. PhDr. et MgA. Miloš Štědroň

Pedagogická fakulta
Zlatá medaile:
Šimon Pánek
Dlouholetý ředitel obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni patří mezi nejznámější představitele neziskového sektoru v Česku. Celoživotně zdůrazňuje význam výchovy, vzdělání a tvorby příležitostí pro potřebné a podporu lidí v tíživé životní situaci.

Stříbrná medaile:
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
doc. Mgr. Vladimír Richter

Ekonomicko-správní fakulta
Zlatá medaile:
Marie-Liesse Houbé Masse, Ph.D.
Ředitelka institutu IPAG (Institut veřejné správy) na Univerzitě v Rennes ve Francii a zakladatelka francouzsko-českého studia veřejné správy, na kterém se podílí Ekonomicko-správní fakulta MU. Marie-Liesse Houbé se zasloužila o inovaci výuky na fakultě a také kultivaci veřejné správy v Česku.

Stříbrná medaile:
PhDr. Jaroslav Nekuda
prof. Christopher Alfred Nash, Ph.D.

Fakulta informatiky
Zlatá medaile:
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
Jeden ze zakládajících akademiků Fakulty informatiky MU. Na fakultu přinesl myšlenku vědecko-výchovných laboratoří a sám založil laboratoř Paralelních a distribuovaných systémů a později také laboratoř Bioinformatiky a systémové biologie. Vedle rozsáhlé badatelské práci působil i jako proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční studia.

Stříbrná medaile:
Ing. Radovan Musil
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.

Fakulta sociálních studií
Zlatá medaile:
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Významný český psycholog a jeden ze zakladatelů Fakulty sociálních studií MU, dříve vedoucí Psychologické ústavu Filozofické fakulty MU. Odborně se zabývá psychologií osobností a náboženství a také psychodiagnostikou.

Stříbrná medaile:
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D
prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

Fakulta sportovních studií
Zlatá medaile:
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Někdejší děkan a nyní proděkan Fakulty sportovních studií MU a vedoucí katedry sportovních her. Jako garant specializace lední hokej stál u zrodu týmu HC Masaryk University. Je také vedoucím týmu expertů, který zpracovat Koncepci sportu města Brna pro období 2018-2030.

Stříbrná medaile:
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
doc. PaedDr. Renata Klárová, CSc.

Ústav výpočetní techniky
Stříbrná medaile:
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.

Středoevropský technologický institut
Stříbrná medaile:
Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.
Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.