Den absolventů právnické fakulty

15. června 2019 | 9.00 – 15.00
Veveří 70

Program

9:15 – 10:20 Slavnostní zahájení Dne absolventů

Univerzitní aula, Veveří 70

Program slavnostního zahájení:

 • klavírní vystoupení
 • proslov děkana Martina Škopa a absolventů
 • křest knihy "Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity“ autorů L. Vojáček, J. Tauchen, K. Schelle
 • klavírní vstup
 • představení Fakultního divadelního spolku "Poslední soud"
  • Poslední soud je krátká povídka od Karla Čapka, ve které je s pověstným čapkovským smyslem pro humor tematizována úloha soudce a jeho vztahu k pravdě, spravedlnosti i lidem jako takovým. Členové Fakultní divadelní společnosti ji inscenují v původnímu textu věrné verzi, nabízejí však další roviny jejího významu pomocí ne zcela tradičního ztvárnění.


   10.30 - 11.00 hod.

   autogramiáda autorů knihy "Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity
  • knihu bude možné na místě zakoupit za speciální cenu 1 000,-

 

Chci se přihlásit

Počet přihlášených: 19

10:30 – 11:00 Martin Škop: "Tvůrčí prvek při psaní zákonů"

Místnost č. 38, Veveří 70

Přednáška doc. JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D., se zaměří na to, zda lze v procesu tvorby práva - konkrétně při psaní právních předpisů (zákonů) využít tvůrčí prvek, či zda se jedná o čistě formalizovanou činnost, kde jsou popřeny subjektivní prvky.

Chci se přihlásit

Volná místa: 34 z 80

11:00 – 14:00 Organizovaná i volná prohlídka fakulty

Veveří 70

Organizované prohlídky fakulty proběhnou v 11.00 a ve 13.00 hodin.

11:00 – 14:00 Organizovaná i volná prohlídka knihovny: "Knihovna s kamenným srdcem"

Ústřední knihovna, Veveří 70

Komentovaná prohlídka Ústřední knihovny PrF MU s názvem "Knihovna s kamenným srdcem".

Součástí prohlídky bude výstava starého fondu u základního kamene položeného 9. června 1928. V prostorách knihovny si můžete také prohlédnout hned dvě výstavy "Ženy v obrazech" od malířky, ilustrátorky Míši Deleviš  a výstavu ke 100. výročí knihovny.

Organizované prohlídky knihovny proběhnou v 11.00 a ve 13.00 hodin.

11:00 – 11:30 Simulované soudní jednání I

Soudní síň

V nově zrekonstruované soudní síni se návštěvníci stanou účastníky napínavého soudního líčení z oblasti trestního práva.

Simulované soudní jednání trestní bude zaměřeno především na věcnou správnost hlavního líčení. Projednáván bude zdánlivě běžný dopravní delikt. Relativně jednoduchý případ je však komplikován drobností tkvící ve skutečnosti, že obžalovaný je zmenšeně příčetný…

Chci se přihlásit

Počet přihlášených: 27

11:30 – 12:00 Marek Fryšták: "Slouží trestní řízení k hledání pravdy?"

Místnost č. 38, Veveří 70

Přednáška doc. JUDr. Marka Fryštáka, Ph.D., s názvem "Slouží trestní řízení k hledání pravdy?".

Jak vyplývá ze samotného názvu, uvedená přednáška se zamýšlí nad otázkou, zda slouží trestní řízení k hledání pravdy. Je ale vůbec v možnostech orgánů činných v trestním řízení tuto pravdu najít a pokud ano, o jakou pravdu by se jednalo, byla by to pravda objektivní či subjektivní?
Jestliže si ale na položenou otázku odpovíme záporně, tak co tedy vlastně v trestním řízení hledáme, jaký je pak jeho smysl a význam, když jím není nalezení pravdy? Nejen na tyto otázky se budeme snažit najít společnou odpověď, pokud to je tedy vůbec možné...

Chci se přihlásit

Volná místa: 36 z 80

12:30 – 13:00 Kateřina Šimáčková: "Nemusíme se vždy shodnout - zamyšlení nad odlišnými stanovisky při rozhodování vrcholných soudů"

Místnost č. 38, Veveří 70

Přednáška JUDr. Kateřiny Šimáčkové, Ph.D., s názvem "Nemusíme se vždy shodnout - zamyšlení nad odlišnými stanovisky při rozhodování vrcholných soudů".

Jste-li českou ústavní soudkyní, máte oproti soudcům obecných soudů velkou výhodu – nemusíte přijmout za své takové rozhodnutí většiny, s nímž nesouhlasíte. V odlišném stanovisku, takzvaném disentu, můžete kolegům i veřejnosti vysvětlit, jaké mělo podle Vás být správné rozhodnutí. Přednáška vysvětlí, proč takovou možnost soudci vrcholných soudů v České republice i jiných státech mají, že to nemusí snižovat sílu většinového rozhodnutí ani důvěru v právo a jak se s tímto nástrojem má správně pracovat. Využívání odlišných stanovisek v soudním rozhodování dokazuje, že i vzdělaní a racionálně uvažující lidé nemusí ze stejných fakt a argumentů dospět ke stejnému či společnému řešení. Někdy se musíte rozhodnout, které řešení je podle Vás správné, to ale to nemusí znamenat, že všechna ostatní řešení jsou špatná či nepřijatelná.

Chci se přihlásit

Volná místa: 17 z 80

13:00 – 13:30 Simulované soudní jednání II

Soudní síň

V nově zrekonstruované soudní síni se návštěvníci stanou účastníky napínavého soudního líčení z oblasti trestního práva.

Simulované soudní jednání trestní bude zaměřeno především na věcnou správnost hlavního líčení. Projednáván bude zdánlivě běžný dopravní delikt. Relativně jednoduchý případ je však komplikován drobností tkvící ve skutečnosti, že obžalovaný je zmenšeně příčetný…

Chci se přihlásit

Počet přihlášených: 18

13:30 – 14:00 Matěj Myška: "Sdílení autorskoprávně chráněného obsahu jako možnost"

Místnost č. 38, Veveří 70

Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., s názvem "Sdílení autorskoprávně chráněného obsahu jako možnost".

""Zachraňte internet!" "Konec internetu, jak ho známe!" a další slogany ovládaly v nedávné době mediální prostor v souvislosti s přijímáním směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Právo ale poskytuje i možnosti, jak sdílet svůj autorskoprávně chráněný obsah - tzv. "veřejné licence". Nejznámějšími z nich jsou Creative Commons, které využívá například i Wikipedie.

 O co se jedná? Proč je používat? A jak? To jsou otázky, na které poskytne odpověď tato přednáška. Stručně, jasně, výstižně a srozumitelně i pro právní laiky."

Chci se přihlásit

Volná místa: 60 z 80

Dejte nám vědět, že přijdete. Počítáme s vámi.

Zúčastním se

Chcete vědět, kteří z vašich spolužáků se také zúčastní? Podívejte se na seznam přihlášených.